اجرای سه طرح محیطی زیستی برای پسماندهای خشک
اجرای سه طرح محیطی زیستی برای پسماندهای خشک
ایران نیوز 24:معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 5 از اجرای سه طرح خلاقانه محیط زیستی برای پسماندهای خشک برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: سبز ماند،کارواش پسماند و قلم ماند سه طرحی هستند که به شهروندان در قبال تحویل پسماندهای خشک خدماتی ارائه داده می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، سعید رباطی از اجرای سه طرح محیطی زیستی در سطح منطقه ۵ از روز شنبه ۲۲ خرداد خبر داد و گفت: سه طرح محیط زیستی در راستای کاهش تولید پسماند، کاپ و تفکیک اصولی پسماند از مبدا داریم که برای اولین با در کشور اجرا می شود که سه عنوان برای آنها برگزیدیم.
وی به عنوان اول با نام “سبز ماند” اشاره کرد و افزود: در این طرح شهروندان بدون پول نهال تحویل می گیرند.بر این اساس شهروندان پسماند خشک خود را تحویل داده و براساس قیمت های مورد تائید سازمان مدیریت پسماند قیمت گذاری شدهو معادل آن به شهروندان نهال تحوبل داده می شود که کار محیطی زیستی و پسماندی جالب توجهی است و محل آن در محدوده ناحیه چهار و در مرکز تولیدات گول و گیاه است.
وی نام دومین طرح را “کارواش پسماند” عنوان کرد و افزود: در این طرح شهروندان بدون پول خوردو را به کارواش می برند.بر این اساس شهروندان پسماند خشک را تحویل داده و بر اساس قیمت گذاری سازمان مدیریت پسماند معادل آن خودروشان شستشو می شود که جایگاه آن در انتهای جنت آباد شمالی در سایت موتوری منطقه است.
رباطی سومین نام طرح را “قلم ماند” بیان کرد و افزود: در این طرح شهروندان بدون پول لوازم التحریری دریافت می کنند که پس از تحویل پسماند خشک قیمت گذاری از سوی سازمان مدیریت پسماند، معادل آن لوازم التحریر به شهروندان داده می شود که محل در بوستان استقلال در محدوده فلکه دوم صادقیه است.