ادعای جنجالی عبدالرضا داوری: احمدی نژاد برکشیده یک “باند فاسد امنیتی”است
ادعای جنجالی عبدالرضا داوری: احمدی نژاد برکشیده یک “باند فاسد امنیتی”است
ایران نیوز 24: مشاور سابق احمدی نژاد در توئیتی وی را برکشیده یک "باند فاسد امنیتی" دانست.

عبدالرضا داوری نوشت:

محمود احمدی نژاد، برکشیده یک “باند فاسد امنیتی” است که عذرشان را سه دهه قبل از وزارت اطلاعات خواستند ولی این باند فاسد امنیتی که پشتوانه عاملین قتلهای زنجیره ای بود، در شهرداری تهران و دولت نهم و دهم نفوذ کرد و با مفاسد مالی و امنیتی، احمدی نژاد را چون خنجر در کمر نظام فرو کرد.