بیمه کوثر متعهد و حافظ منافع ذی‌نفعان
بیمه کوثر متعهد و حافظ منافع ذی‌نفعان
ایران نیوز 24: شرکت بیمه کوثر با عضویت در کنسرسیوم نفت و انرژی شرکت‌های بیمه، به منظور حفظ منافع ذی‌نفعان در شرایط بحرانی، به اندازه سهم خود، خسارت‌های وارده شده را جبران می کند

شرکت بیمه کوثر با عضویت در کنسرسیوم نفت و انرژی شرکت‌های بیمه، به منظور حفظ منافع ذی‌نفعان در شرایط بحرانی، به اندازه سهم خود، خسارت‌های وارده شده به سرمایه‌های کشور از جمله پالایشگاه تهران را با خالص سهم نگهداری ۱.۵۴درصدی از این بیمه‌نامه پرداخت می‌کند و این امر تاثیر زیادی در صورت‌های مالی و سود و زیان شرکت ندارد.

پالایشگاه شهید تندگویان تهران تحت‌پوشش بیمه‌نامه تمام خطر اموال کنسرسیومی شرکت‌های بیمه است. تمامی خسارت‌های وارد شده به آن بر اثر حادثه آتش‌سوزی اخیر توسط شرکت‌های بیمه عضو کنسرسیوم جبران خواهد شد و درصد مشارکت شرکت بیمه کوثر از این خسارت زیاد نبوده است.سهم این شرکت از این بیمه‌نامه ۳.۷۷درصد است که ۲.۲۳درصد آن به صورت اجباری و اختیاری واگذاری اتکایی شده است.