رشد ۹۸ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت فولاد مبارکه
رشد ۹۸ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت فولاد مبارکه
ایران نیوز 24: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ برای شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد منتشر شده است که بر اساس آن میزان درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد ۹۸ درصدی همراه شده است؛ همچنین سود خالص هر سهم فولاد نیز در مدت ۱۲ ماهه ۹۹ با رشد ۱۲۲ درصدی از ۷۰۸ ریال به ۱۵۷۲ریال رسیده است.

میزان درآمدهای عملیاتی شرکت فولاد مبارکه در ۱۲ ماهه سال ۹۹ به میزان ۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با مدت زمان ۱۲ماهه سال ۹۸ که عدد ۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱ میلیون ریال به ثبت رسیده، با رشد ۹۸ درصدی همراه شده است.همچنین سود (زیان) ناخالص نیز برای شرکت فولادمبارکه در مدت زمان یادشده ۳۷۵,۱۸۳,۹۷۲میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال ۹۸ که عدد ۱۶۶,۰۰۰,۱۳۹ میلیون ریال بوده، از رشد ۱۲۶ درصدی برخوردار شده است.

میزان سود (زیان) خالص شرکت فولاد مبارکه در ۱۲ ماهه سال ۹۹ به مقدار ۳۲۸,۴۶۱,۴۸۷ میلیون ریال شده است و رشد ۱۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ که عدد ۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸ میلیون ریال بوده را به ثبت رسانده است.بر اساس آمار منتشر شده، سود (زیان) عملیاتی شرکت فولادمبارکه طی ۱۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۳۳ درصدی همراه شده؛ چراکه میزان سود عملیاتی در این دور زمانی (سال ۹۹) به مقدار ۳۵۴,۸۶۵,۲۰۴ میلیون ریال بوده و این درحالیست که در سال ۹۸ مقدار سود (زیان) عملیاتی برابر با ۱۵۲,۵۸۶,۶۱۳ میلیون ریال بوده است. از دیگر موارد مهمی که در این گزارش عملکرد به آن پرداخته شده در خصوص میزان سود(زیان) خالص هر سهم فولاد است که برای سال ۹۹ به مقدار ۱۵۷۲ ریال برای هر سهم بوده و نسبت به سال ۹۸ که عدد ۷۰۸ریال بوده از رشد ۱۲۲درصدی برخوردار شده است.