کاهش مطالبات غیرجاری بانک کارآفرین در سال۹۹
کاهش مطالبات غیرجاری بانک کارآفرین در سال۹۹
ایران نیوز 24:بررسی صورت‌‌های مالی حسابرسی شده بانک کارآفرین در سال ۹۹نشان می‌دهد که مطالبات غیر جاری نسبت به مطالبات غیر جاری بدون بازده و نهایتاً رشد مناسب در نرخ کفایت سرمایه بانک کارآفرین کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

به گزارش روابط‌عمومی بانک کارآفرین، بررسی صورت‌‌های مالی حسابرسی شده بانک کارآفرین منتشر شده بر روی کدال نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی از ۷.۹۹درصد در سال ۹۸به ۲.۰۵درصد در سال ۹۹کاهش پیدا کرده است.قابل ذکر است که این نخستین بار است که این نسبت بین ۲تا ۴قرار می‌گیرد.همچنین بر اساس این گزارش، نسبت مطالبات غیر جاری بدون بازده نیز از ۱۳.۲درصد در سال ۹۸به ۴.۳درصد رسیده که نشان‌‌دهنده عملکرد قوی بانک در مدیریت ریسک اعتباری است.

همچنین نرخ کفایت سرمایه برای بانک کارآفرین از ۷.۱۶درصد در سال ۹۸به ۱۱.۰۳درصد در سال ۹۹افزایش پیدا کرده که عملکرد خوب بانک در مدیریت سرمایه را نشان می‌‌دهد.نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی، یکی از متداول‌‌ترین نسبت‌‌ها برای اندازه‌‌گیری میزان ریسک اعتباری است.این نسبت از تقسیم کل مطالبات ایجاد شده غیرجاری یعنی سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول بر کل تسهیلات و وام‌‌های پرداختی به دست می‌‌آید. حالت بهینه این نسبت آن است که بین ۲تا ۴درصد قرار بگیرد.