امضای ۶۶ تفاهم‌نامه همکاری با واحد‌های تولیدی دراولین نمایشگاه توانمندسازی  شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر
امضای ۶۶ تفاهم‌نامه همکاری با واحد‌های تولیدی دراولین نمایشگاه توانمندسازی  شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر
ایران نیوز 24:در نمایشگاه «اولین نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تامین نیازهای شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر»، شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، کارون، اروند، شهید تندگویان، خوزستان، بوعلی سینا، شرکت فجر انرژی خلیج فارس و شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی در منطقه با هدف تأمین نیازهای خود از واحد‌های تولیدی منطقه ماهشهر و با حضور مدیران عامل این شرکت‌ها ۶۶ تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه، در دومین روز از «اولین نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تامین نیازهای شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر» و با حضور مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر ۵۵ تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین واحد‌های بومی منطقه و شرکت‌های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضا شد.

در این مراسم شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، کارون، اروند، شهید تندگویان، خوزستان، بوعلی سینا، شرکت فجر انرژی خلیج فارس و شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی در راستای طرح بومی سازی و تامین نیازهای خود از واحد‌های تولیدی مستقر در منطقه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.