انتقاد سید حسن خمینی از شورای نگهبان: نمی شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده!
انتقاد سید حسن خمینی از شورای نگهبان: نمی شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده!
ایران نیوز 24: یادگار امام گفت: نمی‌شود برای مردم تصمیم‌گیری کرد؛ اگر شما حق داری رای بدهی من هم حق دارم رای بدهم. شما حق داری به نماینده خودت رای بدهی و من هم حق دارم به نماینده خودم رای بدهم. تو حق نداری برای من تعیین کنی به چه کسی رای بدهم.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی در  مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید عنوان کرد: اگر می‌گویند مردم در امر مشروعیت حضور دارند یعنی کسی ولایت دارد که عالم به احکام دین باشد، عدالت داشته باشد و مردم او را قبول داشته باشند؛ آیا ولایت و فقاهت در عرض خداست؟ مشروعیت ناشی از فقاهت چیست؟ عدالت قید موضوع است؛ فقاهت قید موضوع است و پذیرش مردم هم قید موضوع است.

وی افزود: پس اگر گفته می‌شود حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست، این حکم خدا است. در طول تاریخ‌مان حاکمانی داشتیم که فقیه نبودند و فاسق هم بودند و می‌گفتیم حکومت این‌ها حکومت جور است، پس وقتی می‌گوییم اقبال عمومی و وقتی می‌گوییم نظر جمهور که البته جمهور اکثریت است، شرط مشروعیت نظام است و انتخابات مشروعیت‌ساز است.

یادگار امام با بیان اینکه همان خدایی که گفته اگر فقیه نیستی ولایت نداری اگر عادل نیستی ولایت نداری؛ اگر آگاه به زمان نیستی ولایت نداری، این را هم قید گذاشته که ولایت در عرض نیست در طول است، گفت: نمی‌گوید ما همه پیامبران را فرستادیم که مردم را اقامه به قسط کنند؛ می گوید همه را فرستادیم تا خود مردم اقامه قسط کنند. نمی‌گویند پیامبران اقامه عدل و داد کنند؛ همه می‌آیند که مردم اقامه قسط کنند. همه می‌آیند که جامعه خوب شود که خودشان اقامه عدالت کنند. جامعه باید همراه و همدل باشد.

وی ادامه داد: دوستان انصاف داشته باشند. شما حق رای دارید، من هم حق دارم آن کسی که دلم می خواهد را انتخاب کنم. هر کدام که اکثریت را کسب کردیم محل اطاعت است. نمی شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده!  سیدحسن خمینی یادآور شد: نقد برای همین آمده که اگر من پایم را کج گذاشتم شما به من بگویی و شما اگر اشتباه کردی من بگویم؛ کسی معصوم نیست. آرمان انبیا و امام هم در همان راستا بود که مردم خودشان باید اقامه عدالت کنند. اگر بنده می‌خواهم برای آن‌ها اقامه عدالت کنم این خروج از آرمان انبیا است