سرنوشت عجیب ساکنان یک عکس!
سرنوشت عجیب ساکنان یک عکس!

تصویری خاص از برخی چهره‌های سیاسی فقید و فعلی کشور در فضای مجازی منتشر شده است. دو مرگ، یک ردصلاحیت و یک پایانِ ناکام و خنده‌هایی که از این قاب به جا مانده.

تصویری خاص از برخی چهره‌های سیاسی فقید و فعلی کشور در فضای مجازی منتشر شده است. دو مرگ، یک ردصلاحیت و یک پایانِ ناکام و خنده‌هایی که از این قاب به جا مانده.