عامل حمله به سفارت بریتانیا رئیس فرهنگی ستاد رئیسی شد+ تصویر
عامل حمله به سفارت بریتانیا رئیس فرهنگی ستاد رئیسی شد+ تصویر
ایران نیوز 24:مجتبی امینی، از عوامل حمله به سفارت بریتانیا و تهیه کننده سریال گاندو ،رئیس بخش فرهنگی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی شد.