پیش‌بینی بحران در تامین شیرخشک نوزادان
پیش‌بینی بحران در تامین شیرخشک نوزادان
ایران نیوز 24:به گفته انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک، ۸۵ درصد مواد اولیه تولید شیرخشک نوازد وارداتی است که از سال گذشته تخصیص ارز ترجیحی برای آن به کندی و ناکافی انجام می‌شود و با این روند پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی بحران تامین شیرخشک نوزادان در کشور صورت بگیرد.

هانی تحویل‌زاده درباره دلایل ایجاد بحران در تولید شیرخشک نوزاد، اظهار کرد: از سال گذشته با کندی در تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد، مشکلات در تولید آغاز شد. او آخرین تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه شیر خشک را مربوط به دی سال گذشته عنوان کرد.

او با تاکید بر اینکه ۸۵درصد از مواد اولیه شیرخشک نوزاد وارداتی است،‌ افزود: واردات بخش عمده مواد اولیه، تنها مختص ایران نیست و تمامی کشورهای تولیدکننده شیر خشک عمده مواد اولیه خود را از کشورهای مختلف تامین می‌کنند.تحویل‌زاده تصریح کرد: اکنون آب پنیر، لاکتوز، روغن و پروتئین مخصوص عمده مواد اولیه هستند که از طریق واردات تامین می‌شود.به گفته او تنها ۱۵درصد از شیر بدون چربی مورد نیاز شیرخشک نوزاد از منابع داخلی تامین می‌شود.

تحویل‌زاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به تولید بسیار بالای شیرخام در کشور چرا بخشی از مواد اولیه از داخل تامین نمی‌شود، گفت: به طور مثال آب پنیری که در تولید شیرخشک نوزاد استفاده می‌شود باید در سه مرحله املاح‌زدایی شود که تجهیزات و صنایع مورد نیاز آن در ایران وجود ندارد.او افزود: همانطور که گفتم تمام کشورهای تولیدکننده شیرخشک بخشی مهمی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند از جمله روغن شیرخشک که تنها تامین کننده آن کشور مالزی است.

تحویل‌زاده با اشاره به مشکلات دولت در تامین ارز ترجیحی خواستار جایگزینی آن با راز نیمایی در واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد شد.او گفت: اصرار دولت به تخصیص ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد در اوضاعی در تامین آن مشکل دارد می‌تواند بحران در تامین این کالاهای مهم را شدیدتر کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک در گفت و گو با ایلنا ،اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی شرکت‌های شیرخشک نوزاد تنها تا ۲ماه دیگر مواد اولیه دارند پیش‌بینی می‌شود به‌زودی بحران تامین شیرخشک نوازد در کشور بسیار جدی شود.