رایزنی رئیسی برای تجدید نظر درتایید صلاحیت لاریجانی؟
رایزنی رئیسی برای تجدید نظر درتایید صلاحیت لاریجانی؟
ایران نیوز 24: مدیر مسئول روزنامه جوان از رایزنی ابراهیم رئیسی برای تائید صلاحیت علی لاریجانی خبر داده است.

عبدالله گنجی در توئتیر خود نوشت: