رشد بی سابقه کارآفرین در افزایش سرمایه، دارایی‌هاو جذب سپرده
رشد بی سابقه کارآفرین در افزایش سرمایه، دارایی‌هاو جذب سپرده
ایران نیوز 24: بررسی های انجام شده از صورت های مالی حسابرسی شده سال 99 نشان می دهد که بانک کارآفرین در این سال در جذب سرمایه ، دارایی و جذب سپرده ها رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بررسی ها نشان می دهد که بانک کارآفرین در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ در بخش دارایی ها رشد ۸۷٫۲ درصدی ، در بخش سپرده ها با رشد ۷۷ درصدی ، در بخش حقوق صاحبان سهام ۲۱۰٫۷ درصد داشته است.

از آنجایی که موفقیت عملکرد بانک بر اساس شاخص های ذکر شده فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد و بانک‌‎ها زمانی عملکرد بهتری دارند که بتوانند سپرده‌‎های بیشتری را جذب و از سپرده‌‎های جذب شده در اعطای تسهیلات به صورت بهینه استفاده کنند، تا نهایتاً منجر به سوددهی بیشتر بانک و افزایش سرمایه و حقوق صاحبان سهام بانک شود؛ می توان گفت که بانک کارآفرین در سال ۱۳۹۹ از این منظر عملکرد بسیار موفقی داشته است.

بر اساس این نمودار ، بانک کارآفرین شاهد رشد بسیار قابل توجه در ترازنامه خود بوده است. گزارش تجهیز و تخصیص منابع، بانک کارآفرین در پایان اسفند سال ۹۹ (به استثنا یکی از بانک‌‎هایی که رشد غیرمنطقی در سپرده‌‎های جاری را تجربه کرده است) با رشد ۷۸٫۲ درصدی منابع، بیشترین رشد تجهیز منابع (جذب سپرده‌‎های بانکی) را در بین بانک‌‎های غیردولتی داشته است. همچنین بانک کارآفرین در تخصیص منابع نیز با رشد ۱۲۶درصدی، رتبه سوم را در بین بانک‌‎های خصوصی در پایان سال ۹۹ به خود اختصاص داده است.