گام بلند چادرملو برای اجرای طرح های توسعه
گام بلند چادرملو برای اجرای طرح های توسعه
ایران نیوز 24: دومین گام بلند چادرملو برای اجرای طرح های توسعه، با اخذ مجوز تاسیس ۴ واحد بزرگ صنعتی در استان یزد برداشته شد.

با صدور این مجوزها بیش از ۱۸۰۰ شغل جدید در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ایجاد می گردد.

این واحدهای صنعتی شامل:

۱ – واحد گندله سازی آهن با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال با سرمایه گذاری ۲۴هزارو ۳۹۵ میلیارد و اشتغال ۸۵۰ نفر.

۲ – واحد تولید کنسانتره آهن با ظرفیت تولید ۴ میلیون تن در سال با سرمایه گذاری ۲۲ هزارو ۴۰ میلیارد ریال و ظرفیت و اشتغال ۴۰۰ نفر .

۳ – واحد تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن درسال با سرمایه گذاری ۲۵ هزارو ۸۳۰ میلیارد ریال و اشتغال ۳۰۰ نفر .

۴ – واحد تولید آجر نسوز با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال با سرمایه گذاری ۱۲هزارو ۸۸۵ میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۰ نفر .

یادآور می شود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در برنامه توسعه ۱۰ ساله خود احداث ۱۱ طرح صنعتی و معدنی عظیم را دستورکا رخود قرارداده است .