کیوسک های مطبوعاتی و گل فروشی منطقه ۲ شناسه دار شد
کیوسک های مطبوعاتی و گل فروشی منطقه ۲ شناسه دار شد
ایران نیوز 24: شهردار منطقه۲ تهران گفت: با نصب برچسب کد QR بر کیوسک های مطبوعاتی و گل فروشی ، فعالیت های آنها به صورت هوشمند نظارت و کنترل می شود.


  

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، حسن صفات با اشاره به اینکه بهره مندی از فن آوری های نوین در ارتقای کیفی خدمات رسانی مهمترین رویکرد مدیریت منطقه است، افزود: بدین منظور کیوسک های مطبوعاتی و گل فروشی با نصب برچسب کد QR و بر اساس کد شناسایی تعریف شده شناسه دار می شوند وامکان پیگیری و نظارت ایجاد شده است.
وی افزود: در این كد تعریف شده اطلاعات كامل هر كيوسك از جمله نام متصدي ، نشاني ، وضعيت پروانه و تاريخ صدور ، بهره بردار قبلي ، ناحيه مربوطه و درجه امتياز كيوسك در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سامانه به نحوی طراحی شده است که مدیران شهری به اطلاعات ثبت شده دسترسی دارند، گفت: در این طرح ، ضمن دسترسی شهروندان به اطلاعات کیوسک ها ، امکان ثبت نظرات ، پيشنهاد و شكايات آنهافراهم شده است.
شهردار منطقه ۲ایجاد فرصت بهره مندی مدیریت شهری از مشارکت شهروندان در بهبود خدمات رسانی را از دستاوردهای این سامانه نظارتی هوشمند برشمرد و گفت: امکان گزارش گیری براساس بازه زمانی مشخص از دیگر قابلیت های این سامانه است .