رونمایی بیمه باران از طرح اتحاد بورس و بیمه
رونمایی بیمه باران از طرح اتحاد بورس و بیمه
ایران نیوز 24: طرح اتحاد بورس و صنعت بیمه با امکان تضمین یک، سه و پنج ساله اصل سرمایه و سود سهامداران با امضای قرارداد بیمه باران و سبدگردان آرمان اقتصاد رونمایی شد.

علیرضا هادی، مدیرعامل بیمه باران با بیان اینکه این طرح گام جدیدی برای جذب مشتریان در بازار بیمه‌های زندگی است، گفت: تا به‌حال اکثر مشتریان بخشی از بیمه را مشاهده کردند که برای بعد از دوران حیات برنامه‌ریزی شده بود که جایگاه خاصی و استفاده‌های مطلوبی برای بیمه‌گزاران دارد اما بیمه باران از ابتدا به بیمه‌هایی که جنبه پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری داشت، ورود کرد و در ۱۰ماه فعالیت در سال گذشته در بازار بیمه با معرفی بیمه ترنم باران که زندگی به شرط حیات است با استقبال جامعه مشتریان روبرو شد.

او افزود: این نوع بیمه دارای تقاضای خوبی است چراکه نیاز به پس‌انداز در جامعه و نگرانی از تغییر بازدهی بازارهای مالی احساس می‌شود. طبق مقررات بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه متولی جمع‌آوری پس‌اندازها و وجوه خرد مکلف هستند به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که ضمن حفظ ارزش اصلی منابع مشتریان به‌عنوان حق بیمه از مشارکت در منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها هم برخوردار کنند.

تضمین سود به علاوه مشارکت در منافع طرح

این مقام مسئول ادامه داد: سبدگردان آرمان اقتصاد این فرصت را برای بیمه باران و البته بیمه زندگی فراهم می‌کند که به‌واسطه فعالان بازار سرمایه این محصول پس‌اندازی معرفی شود تا با استفاده از شرایط بیمه و پس‌اندازی بیمه‌نامه بتوانند به تامین مالی مورد نیاز در آینده چه به شکل ثابت و به‌زودی به شکل مستمری برخوردار شوند و علاوه بر اینکه تضمین سود به‌واسطه نرخ بهره تعیین شده از مشارکت در منافع این طرح در دوره‌های زمانی کوتاه برخوردار شوند.

هادی با بیان اینکه بیمه باران سال گذشته اقدامی را در جهت حفظ حقوق مشتریان آغاز کرده، توضیح داد: این اقدام، گزارشگری‌های مستمر سه ماهه ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری در بازار بیمه به مشتریان و اعمال در بازدهی ذخایر در مدت شش‌ماه یک‌بار بود که در پایان سال ۹۹بازدهی سرمایه‌گذاری ۵۴.۷درصدی در ذخایر ریاضی مشتریان اعمال شد. امید می‌رود این طرح با همکاری بازار بیمه و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود.

راه‌اندازی طرح با هدف پوشش ریسک مشتریان

علیرضا هادی، مدیرعامل بیمه باران با بیان اینکه این طرح گام جدیدی برای جذب مشتریان در بازار بیمه‌های زندگی است، گفت: تا به‌حال اکثر مشتریان بخشی از بیمه را مشاهده کردند که برای بعد از دوران حیات برنامه‌ریزی شده بود که جایگاه خاصی و استفاده‌های مطلوبی برای بیمه‌گزاران دارد اما بیمه باران از ابتدا به بیمه‌هایی که جنبه پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری داشت، ورود کرد و در ۱۰ماه فعالیت در سال گذشته در بازار بیمه با معرفی بیمه ترنم باران که زندگی به شرط حیات است با استقبال جامعه مشتریان روبرو شد.

او افزود: این نوع بیمه دارای تقاضای خوبی است چراکه نیاز به پس‌انداز در جامعه و نگرانی از تغییر بازدهی بازارهای مالی احساس می‌شود. طبق مقررات بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه متولی جمع‌آوری پس‌اندازها و وجوه خرد مکلف هستند به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که ضمن حفظ ارزش اصلی منابع مشتریان به‌عنوان حق بیمه از مشارکت در منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها هم برخوردار کنند.

تضمین سود به علاوه مشارکت در منافع طرح

این مقام مسئول ادامه داد: سبدگردان آرمان اقتصاد این فرصت را برای بیمه باران و البته بیمه زندگی فراهم می‌کند که به‌واسطه فعالان بازار سرمایه این محصول پس‌اندازی معرفی شود تا با استفاده از شرایط بیمه و پس‌اندازی بیمه‌نامه بتوانند به تامین مالی مورد نیاز در آینده چه به شکل ثابت و به‌زودی به شکل مستمری برخوردار شوند و علاوه بر اینکه تضمین سود به‌واسطه نرخ بهره تعیین شده از مشارکت در منافع این طرح در دوره‌های زمانی کوتاه برخوردار شوند.

هادی با بیان اینکه بیمه باران سال گذشته اقدامی را در جهت حفظ حقوق مشتریان آغاز کرده، توضیح داد: این اقدام، گزارشگری‌های مستمر سه ماهه ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری در بازار بیمه به مشتریان و اعمال در بازدهی ذخایر در مدت شش‌ماه یک‌بار بود که در پایان سال ۹۹بازدهی سرمایه‌گذاری ۵۴.۷درصدی در ذخایر ریاضی مشتریان اعمال شد. امید می‌رود این طرح با همکاری بازار بیمه و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود.

راه‌اندازی طرح با هدف پوشش ریسک مشتریان

همچنین احمد اتحادپور، مدیرعامل سبدگردان آرمان اقتصاد با بیان اینکه این شرکت اکنون بزرگترین سبدگردانی از لحاظ کدهای سرمایه‌گذاری است، گفت: هدف از راه‌اندازی این طرح این بود که ریسک مشتریان را پوشش داد. دغدغه اصلی سهامداران در روند صعودی شاخص ورود به این بازار و کسب سود بود و در دوره اصلاح و ریزش‌ها بتوانند سپر بیمه‌ای برای دارایی‌ها داشته باشند.او افزود: در نیمه دوم سال ۹۹و سال جاری ۷۰تا ۸۰درصد سرمایه سهامداران غیر حرفه‌ای و ۲۰تا ۳۰درصد سرمایه فعالان حرفه‌ای در بورس از دست رفت. با رونمایی این طرح منابع افراد در بازار بیمه می‌شود تا هم از نوسان سهام منتفع شوند و در صورت کاهشی شدن بازار، زیانی متوجه آنها نشود. برنامه توسعه این طرح در سایر بازارها در آینده در دستور کار است.

بنابراین گزارش، در طرح مشترک بیمه باران و سبدگردانی آرمان اقتصاد، هر فرد طبق دستورالعمل مشترک با در اختیار گذاشتن سرمایه در قراردادهای یک، سه و پنج ساله، اصل سرمایه را به‌علاوه درصدی از سود پیش‌بینی شده، تضمین می‌کند. این محصول براساس محدودیت از دست دادن سرمایه بوجود آمده تا با به‌کارگیری آن چالش سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش پیدا کند. در این قرارداد در صورت فوت مشتری، حق بیمه‌ها به وراث داده می‌شود.