صنایع استان از فولاد هرمزگان الگو برداری کنند
صنایع استان از فولاد هرمزگان الگو برداری کنند
ایران نیوز 24: استاندار هرمزگان،در جلسه کارگروه رفع موانع تولیداستان هرمزگان با اشاره به استقرار صنایع در استان هرمزگان گفت : مردم استان باید از استقرار صنایع بهره مند شوند .

دکتر همتی با تقدیر و تشکر از اقدامات فولاد هرمزگان در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت : سایر صنایع فولادی مانند فولاد هرمزگان باید در بحث مسئولیت اجتماعی پای کار باشند. دکتر همتی در این جلسه با اشاره به شعار سال مبنی بر مانع زدایی ها بر رفع موانع تولید در استان هرمزگان تاکید کرد و گفت : استان هرمزگان محور تولید برق است و نباید مشکل کمبود برق در واحدهای تولیدی داشته باشیم.