تقدیر استاندار اصفهان از اقدامات روابط عمومی فولاد مباركه/ تندیس رتبه برتر جشنواره به فولاد مباركه رسید
تقدیر استاندار اصفهان از اقدامات روابط عمومی فولاد مباركه/ تندیس رتبه برتر جشنواره به فولاد مباركه رسید
ایران نیوز 24: در شانزدهمین جشنواره عملکرد روابط عمومی های استان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان برگزار شد از اقدامات روابط عمومی فولاد مبارکه تقدیر به عمل آمد و تندیس رتبه برتر این جشنواره به روابط عمومی این شرکت رسید.

، عباس رضایی در شانزدهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان اظهار کرد: هنوز کرونا تمام نشده است و تا پایان راه مسیر نامعلوم است و جایگاه روابط عمومی ها در تبیین مسائلی نظیر کرونا مهم است.وی افزود: افرادی که در حوزه روابط عمومی سازمانها به فعالیت مشغول هستند باید جایگاه خود را بشناسند و اخبار سازمان خود را به طور دقیق اطلاع رسانی کنند.

استاندار اصفهان اعتمادسازی را بخش مهمی از فعالیت روابط عمومی ها دانست و توضیح داد: روابط عمومی ها با شفاف سازی و صداقت در اطلاع رسانی می توانند در جلب اعتماد جامعه موثر باشند. همچنین به امیدآفرینی در جامعه که یکی از وظایف فعالان حوزه روابط عمومی بپردازند؛ چراکه متاسفانه نیمه خالی لیوان بیشتر در جامعه بازتاب داده می شود.رضایی افزود: فقر اطلاع رسانی یکی از چالش های موجود در روابط عمومی هاست؛ به عنوان مثال نرخ بیکاری در شرایط کرونا از ۱۴ به ۹.۷ درصد رسیده است اما متاسفانه این اخبار به خوبی به جامعه مخابره نمی شود.

استاندار اصفهان بر جایگاه ویژه فضای مجازی تاکید کرد و بر اهمیت سواد رسانه ای صحه گذاشت و افزود: فضای مجازی می تواند به فرصتی برای انعکاس اخبار دقیق تبدیل شود و امید را به جامعه تزریق کند. همچنین فضای مجازی این قابلیت را دارد که نشاط آفرینی را که در اثر کرونا و تحریم کمرنگ شده است در جامعه پررنگ کند و به دور از حاشیه سازی، همدلی را درمیان مردم تقویت کند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه صداقت سرلوحه روابط عمومی سازمانها قرار بگیرد، گفت: باید انصاف در امور هر سازمان در اولویت قرار بگیرد و روابط عمومی ها باید در قبال مردم خود را مسئول بدانند تا بتوانیم به دور از حواشی و با همدلی و همزبانی مسائل استان را حل کنیم.وی در ادامه به اهمیت روابط عمومی در انتخابات تاکید کرد و گفت: نباید در جنگ اقتصادی و کرونا بر روی ناکامی ها تاکید کنیم، بلکه نیاز است تا با انتقادهای سازنده به سمت روشنگری حرکت کرد. این را هم فراموش نکنیم که روابط عمومی ها با ارتباطات رسانه ای خود نقش مهمی در تشویق و انتخاب فرد اصلح و افزایش مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ خرداد دارند و نباید از این وظیفه خود غافل شوند.

پس از صحبت های استاندار در پایان این نشست از روابط عمومی شرکت ها و سازمان های برتر تقدیر به عمل آمد و تندیس رتبه برتر جشنواره توسط استاندار اصفهان به روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اهدا شد.