وزیر اقتصاد مدعی شد:بازگشت آرامش و ثبات به بازار سرمایه با بسته ۷+۳
وزیر اقتصاد مدعی شد:بازگشت آرامش و ثبات به بازار سرمایه با بسته ۷+۳
ایران نیوز 24: وزیر اقتصاد با بیان اینکه، سیاستها و تحولات بازار سرمایه از طریق رئیس سازمان اطلاع رسانی خواهد شد، نسبت به بازگشت ثبات آرامش در بازار سهام با پیاده سازی مفاد بسته هفت به علاوه سه ابراز امیدواری کرد.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، با اشاره به جزئیات بسته هفت به علاوه سه که اخیرا از طریق وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد،‌ نسبت به بازگشت ثبات در بازار سهام ابراز امیدواری کرد. به گفته دژپسند، اجرایی شدن هرچه سریع تر مفاد و جزئیات بسته هفت به علاوه سه میتواند منجر به بازگشت آرامش و ثبات در بازار سرمایه شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ماهای پایانی دولت،  بازار سرمایه پیش از گذشته نیازمند حمایت است،‌گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که بازار درگیر مناقشات  سیاسی و مباحث غیر فنی گردد. دژپسند گفت: از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در خصوص بازار سرمایه سکوت کرده ام تا بازار دچار تنشهای سیاسی نشود. هرچند وزارت اقتصاد پیگیرهای جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که  نمونه بارز آن طراحی بسته ۷+۳ است.