شهرک الهیه نونوار شد
شهرک الهیه نونوار شد
خط اقتصادی : مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه 22، گفت: امروز شهرک الهیه به پنج پهنه فرضی تقسیم شد و هر یک از شهرداران نواحی با امکانات و منابع موجود اقدام به رفع مسائل و مشکلات عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و … کردند.

به گزارش اخبار ملل به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۲، طرح فوریتی بازدید و رسیدگی به مسائل و مشکلات محله های سطح منطقه۲۲ با حضور و نظارت مستقیم مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه در شهرک الهیه واقع در ناحیه ۳ آغاز شد.


شهردار منطقه۲۲ با بیان اینکه قرار است خود به طور کاملاً غیر مترقبه و سرزده در محلات حضور یابد و با جدیت بیشتری نحوه اجرای طرح را در سطح مناطق کنترل کند، گفت: امروز شهرک الهیه به پنج پهنه فرضی تقسیم شد و هر یک از شهرداران نواحی با امکانات و منابع موجود اقدام به رفع مسائل و مشکلات عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و … کردند.


رحمان زاده در حاشیه اجرای این طرح تاکید کرد، تمرکز ويژه در خصوص بحث نگهداشت شهر و رضايتمندي شهروندان نسبت به خدمات ارائه شده از اهميت بسزايي برخوردار است.


در این طرح که هر هفته در یکی از محله های منطقه ۲۲ برگزار می شود، شهردار منطقه، شهرداران نواحی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه و معاون عمران فنی و عمران منطقه در برنامه ریزی، ساماندهی، و اجرای کار نظارت و حضور خواهند داشت.


گفتنی است ابتدا شهردار ناحیه از محله مورد نظر بازدید و پس از شناسایی و احصاء مسائل و مشکلات ترافیکی، عمرانی و خدماتی و اجتماعی جلسه ای را با مدیر سرای محله، دبیر شورایاری و روئسای سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ برگزار می کند. پس از شناسایی مشکلات و ارئه پیشنهادات از طرف مدیران مربوطه، جلسه ای با معاونین منطقه برای حل این مشکلات برگزار می شود.


شهرک الهیه اولین محله منتخب برای اجرای این طرح بود. این محله به پنج پهنه فرضی تقسیم شده و هر یک از شهرداران نواحی با امکانات و منابع موجود اقدام به رفع مسائل و مشکلات عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی آن با حضور شهردار و معاونین منطقه کردند.