ایسنا نوشت: نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که با پوشاندن خطاهاست که سراب ها شکل می گیرد. سعید جلیلی بعد از ظهر امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشجو باید برای خود و جامعه آب را از سراب بشناسد و بشناساند، اظهار کرد: در دورانی که […]

ایسنا نوشت: نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که با پوشاندن خطاهاست که سراب ها شکل می گیرد.

سعید جلیلی بعد از ظهر امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشجو باید برای خود و جامعه آب را از سراب بشناسد و بشناساند، اظهار کرد: در دورانی که سراب مدرنیته شکل می گیرد، دانشجوی آگاه و بصیر در ۱۶ آذر فریاد می زند تا آب را از سراب بشناساند.

وی با طرح این پرسش که چگونه این خطای محاسباتی پیش می آید که به جای آب، به سراب می رسند، افزود: افراد حتی با نیت خیر اقدام کرده اند، اما سرمایه کشور را به خاطر خطای استراتژیک خود از دست داده اند. در ۲۸مرداد فکر می کردند با کمک آمریکا می توان مقابل انگلیس ایستاد، اما این خطا و سرابی بیش نبود. با پوشاندن خطاهاست که سراب ها شکل می گیرد. اگر توانایی های خود را نبینید، به جای تعقل دچار خیال و توهم می شوید.

جلیلی ادامه داد: اگر این توهم به عرصه تصمیم سازی سیاسی و اجتماعی بیاید، کشور به سمت سراب می رود. اگر فکر می کنیم به جای تلاش، با یک لبخند می توان به هدف رسید، به سراب رفته ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از ایجاد دوگانگی در کشور، گفت: می گویند مذاکره خوب است یا تقابل؟مثل این است که بگوییم گاز خوب است یا ترمز؟ می گویند توافق خوب است یا عدم توافق؟ بعد می گویند این دو گانه ها را به رفراندوم بگذاریم یا می گویند هر توافقی بهتر از توافق نکردن است.

جلیلی با اشاره به اینکه گفته می شود آمریکا در قبال ایران شکست اخلاقی خورده است، اظهار کرد: آمریکا در دانشگاه تهران در سال۳۲ شکست اخلاقی خورد و دیگر نیازی نبود بتن بریزید و بعد بگویید آمریکا شکست اخلاقی خورد.

وی با بیان اینکه در سال۹۲ گفته شد ذخایر کشور خالی است اما ده ها میلیارد در خزانه وجود داشت، گفت: توصیفی که از کشور در سال۹۲ انجام شد، صحیح نبود اما توافق با آمریکا انجام شد و رییس جمهور آمریکا پس از رسیدن به اهداف خود گفت که رژیم تحریم ها در حال فروپاشی بود و اگر توافق را نمی کردیم، ایران پیچ تحریم ها را رد می کرد.