رئیس شورای شهر تهران درباره افزایش قیمت بلیت مترو توضیحاتی داد.

رئیس شورای شهر تهران درباره افزایش قیمت بلیت مترو توضیحاتی داد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: امروز شهردار تهران و معاونان او در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران به صورت مجازی هم اندیشی داشتند و معاونان شهردار طرح‌های اولویت محور و تحقق پذیر شهرداری تهران را گزارش دادند و چون فرصت کم بود تنها سه تن از آن‌ها گزارش خود را در این رابطه مطرح کردند.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: آقایان مناف هاشمی، یزدانی و صبوری به عنوان معاونان شهردار در این جلسه گزارش خود را ارائه کردند و در یک بازه زمانی نیم ساعته اعضای شورای شهر تهران هم سوالات خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه جلسه علنی امروز شورای شهر تهران به صورت ترکیبی برگزار شد، گفت: امروز ۱۳ تن از اعضا در صحن حاضر شدند و ۵ تن به صورت مجازی به ما پیوستند که وارد دستور جلسه شدیم و به حدود ۴ دستور رسیدگی شد.

هاشمی در خصوص نقد شدن بخشی از اوراق مشارکت شهرداری تهران گفت: اوراق مشارکت زمانی که در مجلس به تصویب می‌رسد و در همان جا مشخص می‌شود چه کسی باید تضمین کننده بازپرداخت شود که در مورد اوراق مشارکت مربوط به شهرداری‌ها نیز ۵۰ درصد از اوراق مشارکت توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر هم توسط شهرداری تضمین شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی و سیستم بانکی یک بند اضافی برای شهرداری‌ها ایجاد کرده‌اند، تصریح کرد: بر اساس آن ضمن اینکه دولت برای بازپرداخت اوراق مشارکت تضمین می‌کند، شهرداری‌ها نیز باید تضمین کنند که این یک بروکراسی بیش از اندازه است که باید فرآیند صدور اوراق مشارکت آسان شود.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از بانک مرکزی گفت: مگر اعتبار دولت آنقدر کم شده است که بانک‌ها از خود شهرداری نیز تضمین می‌خواهند؟

وی افزود: به آقایان شریعتمداری و همتی پیام دادم که این موضوع صحیح نیست که شهرداری اعتبار دارد، اما دولت اعتبار ندارد و این زیر سوال بردن دولت است.

هاشمی درخصوص سخنان اخیر مناف هاشمی معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران (استاندار معزول گلستان) درباره افزایش قیمت بلیت مترو گفت: او توضیح داده که با توجه به افزایش قیمت‌ها و کم شدن تعداد مسافر خود به خود قیمت تمام شده بلیت افزایش پیدا می‌کند و ما اکنون در فصل بودجه هستیم و باید یارانه دولت در بودجه حمل و نقل عمومی دیده شود.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: آقای مناف هاشمی به موقع این موضوع را مطرح کرده که قیمت تمام شده بلیت دیگر قیمت قبلی نیست و اکنون ۱۵ هزار تومان است و بر اساس آنچه که تصویب شده بود، یک سوم را مردم، یک سوم را دولت و یک سوم را شهرداری باید بدهند.

وی افزود: طبیعی است که برای ۵ هزار تومان شهرداری، ۵ هزار تومان دولت و ۵ هزار تومان باقی مانده توسط مردم باید تصمیم گیری شود که پیشنهاد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر این بود که این سهم توسط شهرداری و دولت پرداخت شود و منظورشان این نبود که توسط مردم پرداخت شود و لازم است هم شهرداری و هم دولت نسبت به سهم خودشان در رابطه با قیمت تمام شده بلیت اقدام کنند.