کسب رتبه نخست کشوری توسط نیروگاه سیکل ترکیبی سرو چادر ملو
کسب رتبه نخست کشوری توسط نیروگاه سیکل ترکیبی سرو چادر ملو
ایران نیوز 24: نیروگاه سیکل ترکیبی سرو چادرملو موفق به کسب رتبه های برتر کشوری در سه شاخص مهم ارزیابی در گزارش‌ سالیانه بازار برق مربوط به سال ۱۴۰۰ شد.

در این ارزیابی که شرکت مدیریت برق ایران آن را منتشر کرده؛ نیروگاه سرو در بین تمامی نیروگاه‌های غیرآبی کشور در شاخص‌های ‘نرخ انرژی قابل تولید’، ‘درجه توفیق در ظرفیت’ و ‘آمادگی به ظرفیت قابل تولید’ به ترتیب موفق به کسب رتبه اول، دوم و سوم شده است. همچنین نیروگاه سرو در شاخص ‘ضریب بهره‌برداری’ رتبه نخست بین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و نیروگاه های خصوصی کشور را به دست آورده است.