۷ تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک دی
۷ تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک دی
ایران نیوز 24: بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک دی به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند ۹۹ مشروط به اعمال ۷ تکلیف موافقت کرد.

بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک دی جهت تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ۹۹ مشروط به طرح صورت های مالی واصله در مجمع، انجام و اعمال موارد زیر موافقت کرد.

۱. لزوم رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغی بانک در خصوص طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و اعمال ثبت های اصلاحی لازم بابت کسری ذخایر اختصاصی وفق مفاد بندهای ۲-۵، ۵-۴، ۶، ۸ و ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداقل به مبلغ ۱.۱ هزار میلیارد تومان علاوه بر مجموع ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات مشکوک الوصول مندرج در صورت های مالی موصوف در صورت های مالی میان دوره‌ای سال ۱۴۰۰ بلافاصله پس از برگزاری مجمع و ارائه مستندات مربوطه به این بانک

۲. لزوم تعدیل درآمدهای بانک جمعاً به مبلغ ۴۷۰.۸ میلیارد تومان در رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغ این بانک در خصوص نحوه شناسایی درآمدها و اعمال ثبت های اصلاحی لازم در صورت های مالی میان دوره‌ای سال ۱۴۰۰ از این بابت بلافاصله پس از برگزاری مجمع مذکور و ارائه مستندات مربوطه به این بانک

۳. لزوم افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان ۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری و انجام اقدامات لازم به منظور ترمیم و بهبود سرمایه و سرمایه نظارتی با توجه به نسبت کفایت سرمایه مندرج در صورت های مالی برای دستیابی به حداقل ثبات کفایت سرمایه ابلاغی

۴. ارائه برنامه عملیاتی برای فروش املاک مازاد و سهام غیر بانکی ظرف دو ماه آتی

۵. جلب توجه اعضای مجمع به آثار مالی ناشی از عدم ایفای تعهد ارائه شده از سوی آن بانک در ارتباط با وصول مطالبات از شرکت های گروه مالی بانک تا مقطع ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۰

۶. لزوم رفع مغایرت های شکلی و محتوایی صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با صورت های مالی نمونه ابلاغی و انطباق صورت های مالیاتی و صورت های مالی نمونه ابلاغی

۷. قرائت این نامه در جلسه مجمع عمومی، تشریح آثار مالی آن بر حساب های بانک، درج مفاد در صورتجلسه و خلاصه تکالیف مجمع و برگزاری این نامه بر روی سامانه کدال.