یاشار سلطانی خطاب به قالیباف: شیعه علی بودن به ادعا و چفیه نیست!
یاشار سلطانی خطاب به قالیباف: شیعه علی بودن به ادعا و چفیه نیست!
ایران نیوز 24: یاشار سلطانی نوشت : جناب قالیباف امروز از مواجهه حضوری در دادگاه شانه خالی کرد و نیامد.

ولی روز قیامت راه فراری نیست و در محکمه الهی برای رسیدگی به پرونده‌ات تو را به زور خواهند آورد. شیعه علی بودن به ادعا و چفیه نیست، کاش پیرو مولا بودی و پشت قدرت پنهان نمی‌شدی.