گواهینامه های بین المللی نظام مدیریت فولاد خوزستان تمدید شد
گواهینامه های بین المللی نظام مدیریت فولاد خوزستان تمدید شد
ایران نیوز 24: گواهینامه های بین المللی نظام مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست شرکت فولاد خوزستان تمدید شد.

فرآیندها و فعالیت های شرکت فولاد خوزستان با هدف انطباق با نیازمندی ها و الزامات استانداردهای بین المللی ISO 45001 ویرایش ۲۰۱۸ و ISO 14001 ویرایش ۲۰۱۵ به مدت ۴ روز از تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ به صورت آنلاین و با استفاده از زیر ساخت SKY ROOM از سوی مهندس تقوی سرممیز شرکت SGS مورد ممیزی شخص ثالث قرار گرفت. در جلسه اختتامیه که به ریاست امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و با حضور مدیران ارشد و تیم ممیزی برگزار گردید، نتایج حاصل از تحلیل یافته های ممیزی توسط سرممیز شرکت SGS مطرح شد.محمود اکابر نماینده مدیرعامل در نظام مدیریت یکپارچه اظهار داشت: تمامی صاحبان فرآیندها، مستندات و سوابق مرتبط با حفظ و توسعه نظام مدیریت HSE بر اساس معیارهای استاندارد، مورد ممیزی قرار گرفت.

امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان نیز گفت: بخش مهمی از اعتبار سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ به رعایت الزامات و نیازمندی‌های استانداردهای نظام مدیریت ایمنی، سلامت و زیست محیطی ارتباط دارد. شرکت فولاد خوزستان با تولید سالیانه ۳/۸ میلیون تن شمش اسلب، بلوم و بیلت دارای ۲۵ درصد از سهم بازار تولید فولاد در ایران می باشد. وی افزود: افق برنامه تولید در شرکت فولاد خوزستان تا سال ۱۴۰۴ برابر ۱۳/۶ میلیون تن و معادل ۲۵ درصد از برنامه‌ی تولید ۵۵ میلیون تن در سطح کشور می باشد. به‌طور قطع تحقق اهداف استراتژیک مستلزم توجه ویژه به توسعه‌ی سرمایه های انسانی است و از جمله مهم ترین عوامل توسعه سرمایه‌های انسانی، تعریف و اجرای برنامه های تحول در نظام مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.

 ابراهیمی ادامه داد: مهم ترین اقداماتی که در یک‌سال گذشته (۱۴۰۰ – ۱۳۹۹) با هدف توجه بنیادی به این مقوله در شرکت فولاد خوزستان در سایه دانش، تعهد و حمایت مدیریت ارشد و مشارکت کارکنان انجام پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد: تغییر در ساختار و جایگاه مدیریت HSE و مدیریت تضمین کیفیت و ابلاغ احکام، تقویت طرح های تشویقی و انظباطی ایمنی، اجرای طرح جامع آموزش های تخصصی ویژه پیمانکاران، گزارش دهی مغایرت های ایمنی در پورتال کارکنان و پیمانکاران در جهت جلب مشارکت حداکثری، تمرکز بر پروژه های زیست محیطی و مدیریت پسماند، توسعه تفکر مبتنی بر استانداردها، ریسک ها و فرصت ها مبتنی بر استانداردهای بین المللی مرجع کسب گواهی، انتخاب و ابلاغ تصمیمات مهم و کلان در زمینه HSE در کمیته عالی HSE و کمیته راهبری، بازنگری فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی بر اساس ISO 10015 (توسعه شایستگی) است.