گواهینامه های استاندارد IMS در پتروشیمی زاگرس تمدید شد
گواهینامه های استاندارد IMS در پتروشیمی زاگرس تمدید شد
ایران نیوز 24: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کلیه استانداردهای مدیریت یکپارچه(IMS) در پتروشیمی زاگرس توسط ممیزین شرکت DQS مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، ممیزین شرکت DQS آلمان به مدت چهار روز از تاریخ‌ ۲۲ لغایت ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ با حضور در واحدهای مختلف شرکت پتروشیمی زاگرس به انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) به منظور تمدید این گواهینامه‌ها پرداختند. بنا بر این گزارش، ممیزین شرکت DQS در طول فرآیند ممیزی؛ کلیه استانداردهای سیستم‌های مدیریتی شامل: ISO50001:2018 و ISO45001:2018 و ISO 14001:2015 و ISO 9001:2015 و ISO 10004:2018 و ISO 10002:2018 مورد ارزیابی قرار دادند و در جلسه اختتامیه که در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان‌ماه با حضور دکتر دیداری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و جمعی از مدیران ارشد شرکت پتروشیمی زاگرس؛ گزارشی از عملکرد واحدهای مجتمع پتروشیمی زاگرس بر اساس ممیزی صورت گرفته ارائه دادند و بر همین مبنا تمدید گواهینامه‌های موجود را مورد تایید قرار دادند.