گرانی اصحاب کهف هم به این اندازه نبود!
گرانی اصحاب کهف هم به این اندازه نبود!
ایران نیوز 24: امام جمعه آستارا با انتشار توئیتی به گرانی های اخیر در کشور کنایه زد.

امام جمعه آستارا در توئیتی کنایه آمیز درباره افزایش قیمت کالاها در هفته‌های اخیر نوشت: آن‌قدر در این چند هفته اخیر قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و گران شده که بعد از بیدار شدن اصحاب کهف از خواب سیصد ساله گران نشده بود.