گام دوم افزایش سرمایه بیمه پارسیان با ۱۰۰ میلیارد تومان
گام دوم افزایش سرمایه بیمه پارسیان با ۱۰۰ میلیارد تومان
ایران نیوز 24: شرکت بیمه پارسیان از تصمیم هیات مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان 8 درصد خبر داد.

بر این اساس، “پارسیان” پیرو تصمیمات مجمع فوق العاده سه اسفند سال ۱۴۰۰ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از ۵۰۰ میلیارد به ۱٫۳ هزار میلیارد تومان در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از ۱٫۲ به ۱٫۳ هزار میلیارد تومان اقدام کند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.