ایران نیوز 24: شرکت سنگ آهن گهرزمین در خرداد ماه امسال ۱.۳ میلیون تن کلوخه و ۴۱۴ هزار تن کنسانتره و ۹۶۸ هزار تن دانه بندی تولید کرده است. متوسط تولید پنج ماه گذشته برای این محصولات به ترتیب ۱.۳ میلیون تن و ۴۰۱ هزارتن و ۵۴۷ هزار تن بوده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین ، این تولیدکننده سنگ آهن در خرداد ماه امسال ۸۲۲ هزار تن کلوخه و ۸۰ هزار تن کنسانتره و ۵۸ هزار تن دانه بندی  فروخته است . متوسط فروش پنج ماهه محصولات ۸۵۸ هزار تن ، ۱۸۴ هزار تن و ۱۵۳ هزار تن گزارش شده است. کگهر در خرداد ماه امسال ۲،۱۱۲ میلیارد تومان متوسط درآمد پنج ماهه گذشته ۱،۵۲۳ میلیارد تومان بوده است و همچنین متوسط در آمد سال مالی گذشته نیز ۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شده است.
نرخ فـروش کنسانتره داخلی و کلوخه این شرکت در خرداد ماه ۲۵،۹۰۱  ریال و ۱۳،۹۷۴ ریال و نرخ فروش دانه بندی ۲۰،۸۷۴ ریال گزارش شده است. نرخ فروش این محصولات از دی ماه تا اردیبهشت به طور متوسط ماهانه ۲۱،۹۹۷ و ۹،۱۵۵ و ۱۰،۹۱۷ ریال بوده است. شرکت در سال مالی ۹۹ کنسانتره و کلوخه را با نرخ های ۱۱،۸۵۸ و ۴،۴۴۴ ریال ودانه بندی را با نرخ ۴،۵۵۲ ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده است. درآمد ماهیانه شرکت در اردیبهشت ماه امسال نیز ۱۸۸۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فرودین ماه افزایش ۷۴% داشته است. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۲۰۵% افزایش یافته است. درآمد اردیبهشت ماه شرکت ۲۳% بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است و تمامی درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۷۹۴۵ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۲۱۲% داشته است.