کنایه مولوی عبدالحمید به حاج علی اکبری: انتظار ما دلجویی بود، نه تهدید و ارعاب
کنایه مولوی عبدالحمید به حاج علی اکبری: انتظار ما دلجویی بود، نه تهدید و ارعاب
ایران نیوز 24: مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان، ازبرخی رفتارها بعد از سفر حجت الاسلام علی‌اکبری به سیستان و بلوچستان انتقاد کرد.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان در توتیتی درباره‌ی سفر حجت الاسلام علی‌اکبری به سیستان و بلوچستان نسبت به رفتارهای بعد از این سفر انتقاد کرد.