ایران نیوز 24: بیمه مرکزی، شرکت بیمه دی را به سبب عملکرد مناسب در فرآیند رسیدگی به شکایات، شایسته‌ کسب مقام اول در این زمینه دانست.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه دی، کاظم فیروزپوری بندپی، مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی طی دیداری از بیمه دی، موفقیت این شرکت در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های خسارت و نیز کاهش زمان رسیدگی به شکایات بیمه‌ای را قابل تحسین قلمداد کرد. او با بیان این نکته که میانگین زمان رسیدگی به شکایات در بین شرکت‌های بیمه‌ای، ۱۰روز کاری و در بیمه دی ۳روز است، فرآیند تعریف‌شده در این شرکت را، بسیار مؤثر و کارآمد توصیف کرد و آن را الگوی مناسبی برای سایر شرکت‌های بیمه‌ای ارزیابی کرد.

مدیرکل بازرسی بیمه مرکزی افزود: تنها ۱.۰۵درصد از کل شکایات بیمه‌ای ثبت‌شده، مربوط به بیمه دی است که نسبت به سهم صدور بیمه‌نامه و خسارات پرداختی این شرکت از بازار بیمه، در وضع بسیار مطلوبی قرار دارد. در این دیدار مدیرعامل، موفقیت بیمه دی در کاهش زمان رسیدگی به شکایات را، علاوه بر کار مطالعاتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، حاصل تلاش و هماهنگی میان ارکان و اجزاء شرکت دانست. محمدرضا کشاورز با بیان اینکه چشم‌انداز بیمه دی، تبدیل‌شدن به پدیده‌ محبوب مشتریان است، توفیق به‌دست‌آمده را، نتیجه‌ درونی کردن فرهنگ احترام به مشتری در بیمه دی برشمرد. در خاتمه‌ این دیدار، کاظم فیروزپوری با اهدای لوح قدردانی به محمدرضا کشاورز، مساعی شرکت بیمه دی در اجرای کامل فصول چهارم و پنجم آئین‌نامه شماره ۷۱را، شایسته قدردانی دانست و اظهار امیدواری کرد روند رو به رشد و موفق بیمه دی استمرار یابد.