دکتر کاوه آهنگری، مدیرعامل شرکت اپال پارسیان شد
دکتر کاوه آهنگری، مدیرعامل شرکت اپال پارسیان شد
ایران نیوز 24: با حکمی از سوی دکتر سمیعی نژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان، دکتر کاوه آهنگری به عنوان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع اپال پارسیان، پیش ازایشان مهندس شهرام سلطانی ۵سال عهده دار این مسئولیت بودندو هم اکنون به عنوان مدیرعامل پارس فولاد سبزوار معرفی گردیدند ضمن خوش آمد گویی و آرزوی موفقیت و سلامتی برای دکتر آهنگری، از زحمات مهندس سلطانی تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.