کانال آب محله صادقیه، رفع خطر شد
کانال آب محله صادقیه، رفع خطر شد
ایران نیوز 24: معاون فنی و عمران منطقه دو گفت؛کانال خیابان سازمان آب محله صادقیه برای جلوگیری از بروز حوادث ایمن‌سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، حمیدرضا رنجبر، با اشاره به فرسودگی دیوارهای حائل کانال بزرگ خیابان سازمان آب محله صادقیه گفت: محله صادقیه به دلیل وجود مجتمع های تجاری و اداری از محلاتی است که با حجم تردد مواجه است و برهمین اساس طرح ایمن سازی کانال صادقیه در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.وی افزود: در این پروژه ارتفاع بخشی از دیوار کانال که هم‌سطح معبر عمومی بود تا یک ونیم متر افزایش یافت.به گفته رنجبر در این طرح ۳۰۰ متر ازکانال آب صادقیه ایمن سازی شد .
معاون شهردار منطقه دو با اشاره به سرقت نرده های حفاظ در بخشی از این محدوده گفت: در طرح ایمن سازی کانال ،علاوه بر افزایش ارتفاع در برخی از محدوده‌ها، نرده‌ها بازسازی شد تا خطری جان شهروندان را تهدید نکند. به گفته معاون فنی و عمران شهردار منطقه۲ شناسایی ورفع خطر دیوارهای ناایمن با احداث-دیواره سنگی ازدیگر اقدامات حوزه فنی و عمران است .