کارنامه صندوق تامین برای جلوگیری از زندانی شدن و آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی + اینفوگرافی
کارنامه صندوق تامین برای جلوگیری از زندانی شدن و آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی + اینفوگرافی
ایران نیوز 24: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در اجرای تکالیف مقرر قانونی و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۱ ضمن فراهم نمودن زمینه آزادسازی ۴۳۰ نفر از زندان، از زندانی شدن بیش از ۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر نیز جلوگیری نموده است.