چشم امید سهامداران گل گهر به سبد سرمایه گذاری ها
چشم امید سهامداران گل گهر به سبد سرمایه گذاری ها
ایران نیوز 24: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مرداد سال جاری را با تولید نزدیک به ۱.۶ میلیون تن محصول به پایان رساند که ددر مقایسه با تیر رشد قابل ملاحظه ۵۰۰ هزار تنی معادل ۴۴ درصدی را شاهد هستیم.

از این میزان تولید، در همین مدت ۹۷۱ هزار تن محصول فروخته شد که در مقایسه با فروش ۷۸۶ هزار تنی ماه قبل، بهبود فرایند فروش کنسانتره سنگ آهن و گندله به خوبی نمایان است. در مجموع ۵ ماهه نخست سال، «کگل» موفق به تولید ۱۰ میلیون تن محصول شد و از این میزان، ۴.۳ میلیون تن به مبلغ ۱۴۷ هزار میلیارد ریال را به فروش رساند.