ایران نیوز 24: سه شنبه (امروز) بورس بازان روزی را آغاز می کنند که به تاثیر از سیگنال دهی روزهای گذشته خریداران امیدوارند همچنان موقعیت خود را حفظ کنند اما معاملات روز یکشنبه نشان داد موقعیت آنان متزلزل است و فروشندگان میتوانند دوباره سه شنبه چالش دیگری برای خریداران رقم بزنند.

در شرایط فعلی، سهام حاضر در بورس به چند دسته تقسیم میشوند که هر یک از آنان ممکن است رفتار متفاوتی از خود به جا بگذارند؛ سهام دلاری (شرکت های صادرات محور) فعلا متاثر از نرخ دلار در یک نوسان محدود با فعال بودن سمت تقاضا روبه رو هستند که البته این وضعیت برای آنان ناپایدار ارزیابی میشود. سهام ریالی تورمی که متاثر از شرایط انتظارات تورمی همچنان شانس بیشتری از بقیه سهم ها برای رشد حاضر در بازار دارند. سهام کامودیتی محورکه اساس حرکت خود را بر پایه بازارهای جهانی گذاشته اند، نیز شانس بیشتری از سایر سهم ها برای حرکت روبه جلو دارند.

تک سهم ها هم البته در هفته های اخیر بار اصلی حرکت رشدی بازار را بر عهده داشته اند و به نظر میرسد در روزهای آینده هم میتوانند تحرکات سمت تقاضا را فعال نگه دارند. البته شاخص سازها با تاکید بیشتر در گروه پالایشی ها شانس بیشتری برای فعال کردن سمت تقاضا را دارند و کوچکترهای بورس هم به احتمال ریاد فشار بیشتری را در سمت عرضه به بازار ایجاد کنند.

کلیات بازار هم متاثر از سیگنال دهی های ریسک های سیستماتیک همچون مذاکرات برجامی، مذاکرات ایران و عربستان و البته برخی رویدادها همچون تعیین رئیس کل بانک مرکزی میتواند حرکت خود را تغییر جهت دهد. هیجان حاضر در بازار متاثر از این رویدادها میتواند سمت و سوی خود را هر بار تغییر دهد.همسو با این تحولات، عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی با تغییرات افزایشی پلکانی نرخ سود بانکی، تحرکات ایجاد شده در بازار مسکن، محدود کردن دامنه تغییرات قیمتی در بازار ارز میتواند مولفه های جدیدی باشد که روی تعیین رفتار بورس بازان اثرگذار باشد.

تازه ترین نظرسنجی بیانگر ان است که خریداران در روز سه شنبه بعد از تعطیلی روز دوشنبه امیدوارند دوباره بتوانند در مرحله اول فعال ظاهر شوند و در مرحله دوم با ایستادگی در برگشت شاخص، رشد شاخص را با حتی با کمترین میزان رشد، تداوم بخشند. فروشندگان اما که از روز یکشنبه در نمادهای کوچک فشارهایشان را شدت بخشیده اند، امیدوارند در نمادهای بزرگ هم فشار را به حدی برسانند که اول از همه مانع از حرکت روبه جلوی شاخص باشند و دوم اینکه شاخص را به عقب برگردانند.