چادرملو، منضبط ترین شرکت در حوزه کاروکارگری
چادرملو، منضبط ترین شرکت در حوزه کاروکارگری
ایران نیوز 24: معاون روابط کار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از مجتمع صنعتی چادرملو، در نشستی با مدیران و رؤسای مجتمع، در جریان مسائل کارگری و کارفرمایی مجتمع قرار گرفت.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، چادرملو را یکی از منضبط‌ترین شرکت‌ها در حوزۀ کارگری دانست و با تقدیر از نظم حاکم بر کارخانجات، خواستار تداوم و بهبود این روند شد. معاون وزیر تعاون، کاهش حوادث ناشی از کار در این مجتمع را ناشی از بازرسی مستمر از کارگاه‌ها و کارخانجات برشمرد و  بر تشدید نظارت بر کارگاه‌های موضوع تبصرۀ مادۀ ۹۹ قانون کار تأکید کرد.