پیام مدیرعامل شرکت صنعتی ومعدنی «اپال پارسیان سنگان» به مناسبت «روز ملی روابط عمومی»
پیام مدیرعامل شرکت صنعتی ومعدنی «اپال پارسیان سنگان» به مناسبت «روز ملی روابط عمومی»
ایران نیوز 24: مهندس شهرام سلطانی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به مناسبت روز ملی روابط عمومی پیام تبریک ارسال نمودند.

درآستانه ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی، مهندس شهرام سلطانی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان پیام تبریکی به شرح ذیل ارسال نمودند.