پیام تبریک دکتر کاوه آهنگری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن
پیام تبریک دکتر کاوه آهنگری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن
ایران نیوز 24: همزمان با ده تیر روز ملی صنعت و معدن، دکترکاوه اهنگری مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی اپال پارسیان سنگال پیام تبریک ارسال نمودند.