ایران نیوز 24: مدیر عامل بانک توسعه تعاون از پرداخت 119 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن طی سال گذشته خبر داد.

حجت اله مهدیان اظهار داشت: این بانک طی سال گذشته ۱۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا نموده است، که این رقم در مقایسه با سال پیشین ۲٫۲ برابر شده است.وی افزود: تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به صنعتگران و بخش معدنی اقتصاد در سال ۹۸ نیز ۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است، که موجبات تحقق رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با سال ۹۷ را فراهم نموده است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بخش صنعت و معدن سهم مهمی در سبد تسهیلاتی بانک داراست و در واقع ۵۶ درصد تسهیلات بانک در این بخش پرداخت شده است، که با توجه به گستردگی صنایع، مکانیزه شدن فرآیندها و توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی در بخش تعاون، اختصاص این سهم بسیار توجیه پذیر است.

مهدیان به سهم مهم صنعت و معدن در تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون سنواتی بودجه نیز اشاره نمود و گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل دولت در تحقق اهداف بند الف تبصره ۱۸ قانون سنواتی بودجه حضور داشته است، که محتوای این ماده قانونی طی چندین سال جایگاهی ویژه در برنامه مالی سالیانه دولت داشته و همین امر موجب مداومت آن در متن بودجه‌های سالیانه گردید. وی اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در اجرای ماده قانونی مذکور، طی سه سال اخیر بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات پرداخت نموده است، که بیانگر این است که ۴۵ درصد عملکرد بانک توسعه تعاون در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه معطوف به بخش صنعت و معدن بوده است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و بزرگ را از مهترین راهبردهای رشد و توسعه اقتصادی کشور اعلام داشت و گفت: صنایع کوچک نقشی مهم در ایجاد اشتغال و شکوفا نمودن استعدادها و مزیت های مهم مناطق مختلف به ویژه مناطق روستایی دارد و صنایع بزرگ نیز با استقرار در جایگاه‌های جغرافیایی مطابق آمایش‌های سرزمین سهمی عمده در ایجاد ارزش افزوده اقتصاد ملی ایفا می‌کنند