ایران نیوز 24: عضو هیات‌مدیره بانک‌ مسکن با اعلام اینکه تسهیلات ۲۳هزار و ۹۷۱واحد در بافت فرسوده به متقاضیان برای نوسازی واحدها پرداخت شده است، رقم این تسهیلات را هزار و ۹۸۳میلیاردتومان، برشمرد.

محمدحسن علمداری، تازه‌ترین وضع پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده را توضیح داد. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با بیان اینکه ارائه تسهیلات در بافت‌ فرسوده از سال ۹۸بر اساس قرارداد عاملیت انجام شده است، اعلام کرد: تازه‌ترین آمار حاکی است که بانک مسکن تسهیلات ۴هزار و ۷۹۹پروژه که شامل ۲۳هزار و ۹۷۱واحد است، در بافت فرسوده به متقاضیان پرداخت کرده استمحمدحسن علمداری، تازه‌ترین وضع پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده را توضیح داد. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با بیان اینکه ارائه تسهیلات در بافت‌ فرسوده از سال ۹۸بر اساس قرارداد عاملیت انجام شده است، اعلام کرد: تازه‌ترین آمار حاکی است که بانک مسکن تسهیلات ۴هزار و ۷۹۹پروژه ک سال گذشته رقم پرداخت تسهیلات در بافت‌های فرسوده برای سازندگانی که فناوری نوین را رعایت می‌کردند ۲۵۰میلیون تومان بود که هم‌اکنون این رقم به ۳۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین، بانک مسکن طبق سیاست‌های ابلاغی در تهران و کلانشهرها تا ۵۰میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده و در سایر شهرها ۴۰میلیون تومان را با سود ۹درصد، پرداخت می‌کند و بقیه تسهیلات باید از سوی متقاضیان با سود ۱۸درصد، پرداخت شود.ه شامل ۲۳هزار و ۹۷۱واحد است، در بافت فرسوده به متقاضیان پرداخت کرده است.