پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی توربین شرکت فجر انرژی خلیج فارس
پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی توربین شرکت فجر انرژی خلیج فارس
ایران نیوز 24: 110 نفر از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس با بیش از ۴۲ هزار نفر ساعت، تعمیرات اساسی یکی از توربین‌های نیروگاه این مجتمع را بدون حضور شرکت‌های خارجی با موفقیت به پایان رساندند.

به گزارش  روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، این شرکت توانست با برنامه ریزی دقیق تعمیرات و بهره‌گیری از تجربه کارشناسان، توربین‌های نیروگاه خود را، به صورت پایدار در مدار تولید قرار دهد تا رکورد ۱۰۰۶ روز تولید مستمر را ثبت کند.شرکت فجر انرژی خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وظیفه تامین سرویس‌های حیاتی شرکت‌های مستقر در این منطقه را بر عهده دارد؛ فجر انرژی به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه نقشی اساسی در استمرار تولید پتروشیمی‌ها دارد.برق یکی از محصولات اساسی فجر است که پایداری آن از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارکنان این شرکت است. بخار، گازهای صنعتی و آب‌های صنعتی از دیگر محصولات این شرکت هستند که در کنار برق، در فجر تولید و در منطقه برای مشتریان توزیع می‌شوند.

برای حفظ پایداری تولید برق و در راستای نگهداری و حفظ دارایی‌های فیزیکی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، کارکنان این شرکت با فرارسیدن زمان کارکرد هر توربین تولید برق این شرکت، کار تعمیرات اساسی آن را آغاز می‌کنند.در شرکت فجر انرژی خلیج فار، همواره یک یا چند توربین در حالت آماده باش بوده تا در صورتی که توربین دیگری دچار مشکل و یا کارکرد آن به پایان رسیده باشد با خارج کردن آن از مدار تولید، توربین آماده باش را جایگزین آن کنند.با رسیدن کارکرد یک توربین به ۳۶ هزار ساعت، کار تعمیرات اساسی آن آغاز شد و ۱۱۰ نفر از کارکنان شرکت فجر انرژی آماده باز کردن روتور و ژنراتور شدند.

ژنراتور و توربین دو بخش مجزای یک واحد به هم پیوسته توربو ژنراتور نیروگاه برق هستند که تعمیرات اساسی آن‌ها به صورت مجزا انجام می‌شود. کارکنان فجر ۵۵ روز و هر روز بیش از ۷ ساعت برای تعمیرات اساسی این بخش از نیروگاه تلاش کرده تا این توربین در مدار تولید قرار گرفت.این تعمیرات با ثبت رکورد ۴۲۳۵۰ نفر ساعت همراه بوده است.. نکته دیگر این است که تا پیش از این شرکت‌های خارجی تعمیرات اساسی روتور و ژنراتور توربین‌ها را برعهده داشته که اکنون با تکیه به توان داخلی این تعمیرات توسط کارکنان شرکت فجر با همکاری یک شرکت تامین و نگهداری خبره داخلی در مجموعه شرکت فجر انجام شده است. کارکنان فجر در تلاشند که رکورد جدید در زمینه پایداری تولید برق ثبت کرده و رکورد قبلی خود را جا به جا کنند.