ایران نیوز 24: اقدامات اجرايی طرح حمايت از مدارس شمال تهران شامل فعالیتهای برنامه ای، تجهيزی و عمرانی در بيش از ١٢٠ مدرسه منطقه یک انجام شد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، سید عباس سجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اين منطقه اعلام كرد: با هدف ايجاد الگوی مديريت واحد وعادلانه در حمايت از مدارس و ارتقاء سطح خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی به دانش آموزان، طرح حمايت از مدارس شمال تهران در سه بخش عمرانی، تجهيزی و برنامه ای در شروع سال تحصيلی پيش رو انجام شد.
سجادی افزود: در راستای تحقق بخشيدن و انجام فعالیتهای طرح حمايت از مدارس، ١٠ مدرسه رنگ آمیزی و ١٠ مدرسه دیگر مرمت و نوسازی آسفالت و ايزوگام و در بيش از ٣٠ مدرسه ی دیگر نیز فعالیتهای تجهيزی به انجام رسید. او تصریح کرد: همچنين در فعاليت های برنامه ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است حدود ٨٠ مدرسه تحت پوشش قرار گرفت و اقداماتی مانند اهداء ماسك، برگزاری کارگاه آموزشی آنلاين، ضد عفونی كردن محيط مدارس، بازپیرایی محيط بيرونی مدارس و توزیع تولیدات آموزشی انحصاری در مدارس اجرا شد.