وضع عوارض صادرات فولاد،مانع جدی توسعه طرح های اين صنعت
وضع عوارض صادرات فولاد،مانع جدی توسعه طرح های اين صنعت
ایران نیوز 24: مهندس تقی زاده ، مدیر عامل شرکت چادر ملو، در پنل تخصصی چالش صنعت فولاد گفت: واحدهای معدنی و صنعتی فولاد برای اجرای طرح های توسعه خود نیازمند ارز حاصل از صادرات هستند، مصوبه جدید براي اخذ عوارض صادرات فولاد قطعا در اجرای طرح های توسعه مانع بزرگی ایجاد می‌کند.