واکنش مدیرمسئول روزنامه «اطلاعات» به توییت مهاجرانی درباره رهبر انقلاب
واکنش مدیرمسئول روزنامه «اطلاعات» به توییت مهاجرانی درباره رهبر انقلاب
ایران نیوز 24: عباس صالحی، مدیرمسئول روزنامه «اطلاعات» در واکنش به توییت عطاءالله مهاجرانی درباره رهبر انقلاب نوشت:

‏دور باشی و کم مهری ببینی اما راه صواب و نگاه درست را در جنجال و هیاهو گم نکنی. دست مریزاد