ایران نیوز 24: لیندا کیانی نسبت به مسافرانی که راهی شمال شدند واکنش تندی نشان داد.