ایران نیوز 24: ویروس کرونا خبرنداد و آمد و جهان را به بدبختی کشاند. ویروس مردم کشورهای دارا و نادار را کشت وهنوز می کشد و از ان مهمتر ایناست که پیامدهی دوری از بیماری کرونا میلیاردها انسان را از نظر روانی به دنیای گوشه گیری و دوری پرتاب کرده است .

اگر دی ماه را ماه نخست شناسایی این ویروس بدانیم حالا ۱۷ ماه است دنیا با این ویروس زندگی ترس اوری را تجربه می کند. در این دوره دانشمندان و جامعه‌شناسان و روانشناسان کشورهای گوناگون همه راه‌هایی که می‌شد طی کرد و از انبوه درد و رنج کاست را شناسایی کرده‌اند و شناسانده‌اند. بسیاری از کشورهای جهان به دلیل دانش پیشرفته در ساخت انواع داروها و تجربه کامیاب در ساخت واکسن و از آنها مهم‌تر داشتن سرمایه کافی برای ساخت واکسن کووید۱۹ اقدام کرده‌اند.

رهبران حزب کمونیست چین و نیز حلقه اول یاران پوتین ساخت و تولید و توزیع واکسن را همانند هر ابزار دیگری به ابزاری برای فخرفروشی و نشان دادن ناتوانی کشورهای غرب تبدیل کردند. شمار قابل اعتنایی از کشورهای جهان نیز چشم به راه ماندند تا تولید واکسن به فرجام خوش برسد و از کشورها و شرکت‌های تولیدکننده آن را خریداری کنند. این دسته از کشورها که اکثریت کشورهای جهان هستند تنها به این فکر می‌کنند که از هر جای جهان برای شهروندان خود واکسن تهیه کنند.شوربختانه در ایران بالاترین مقام اجرایی بهداشت و درمان از این قاعده تبعیت نکرد و به هر دلیل نتوانست بهنگام و در زمان درست و از جای مناسب سفارش خرید واکسن دهد.

در این روزگار دشوار بود که ایران به جای تلاش برای تامین واکسن به آفرینش داستان‌هایی پرداخت که این روزها می‌بینیم افسانه بوده‌اند و فخرفروشی‌های ایشان تا اینجا جز اندوه و حسرت و حقیر شدن شهروندان دستاوردی نداشته است.مسابقه شگفت‌انگیز برای ساخت واکسن از سوی شش محل گوناگون در ایران در شرایطی که اولا می‌شد با واردات از شرکت‌ها و کشورهای دیگر با قیمت ارزان‌تر و کیفیت تاییدشده جهانی واکسن را تامین کرد جای ناراحتی دارد و مردم ایران را در بهت و حیرت فرو برده است.

آیا نمی‌شد بالاترین مقام اجرایی بهداشت و درمان یا ستاد ملی کرونا از مدیران و سهامداران و صاحبان این شش محل خواهش و تمنا کند یا دستور دولتی و حکومتی بگیرد که به جای هدر دادن امکانات در مسیرهای بیراهه همه نیروی خود را روی هم انباشت می‌کردند و برای آینده‌ای مشخص ساخت را ممکن می‌کردند.حضور رییس مجلس ایران به‌طور سرزده به میان شهروندان خشمگین و ناراحت از سردرگمی‌ها نشان می‌دهد یکی از سه مقام اصلی اداره‌کننده کشور نیز به سخنان مدیران اجرایی اعتماد ندارد و می‌خواهد به‌طور مستقیم حقیر شدن مردم را ببیند. نکته بهت‌آور این است که در این وضعیت کسانی از جمله بالاترین مقام اجرایی می‌خواهند به کشورهای دیگر از جمله کشوری که بالاترین ضریب واکسیناسیون را دارد واکسن اهدا کنند. این فخرفروشی و این تحقیر شدن با هم جمع نمی‌شوند.