ایران نیوز 24: هفتمین مرحله توزیع کمک های مومنانه کارکنان بانک ملی ایران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، جمعی از کارکنان معاونت ارزی و امور بین الملل و ادارات تابعه آن، بار دیگر به پویش کمک مومنانه پیوسته و کمک های خود را به نیازمندان تقدیم کردند. این کمک ها شامل ۱۶۰ بسته حمایتی هر کدام به ارزش هفت میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و ۳۰ فقره کارت هدیه هر کدام به ارزش دو میلیون ریال است و حوزه مقاومت بسیج بانک ملی ایران ساماندهی و توزیع این بسته ها را برعهده گرفته است.