«نوآوری» رمز رقابت پذیری وتوسعه پایدار صنعت فولاد
«نوآوری» رمز رقابت پذیری وتوسعه پایدار صنعت فولاد
ایران نیوز 24: مدیر تحقیق و توسعه فولاد مبارکه گفت: نوآوری، رمز رقابت‌پذیری و توسعه پایدار صنعت فولاد محسوب می‌شود و فولاد مبارکه در این ارتباط از همه ظرفیت‌های درونی و بیرونی بهره می‌گیرد.

شهرام عباسی امروز در حاشیه رویداد “عصر امید”  اظهار کرد: واحد تحقیق و توسعه فولاد مبارکه دانش و فناوری را برای رفع چالش‌های موجود به‌کار می‌گیرد؛ فولاد مبارکه بیش از ۲۵۰ طرح پژوهشی و تحقیقی داشته، ۱۲۰ پروژه در دست انجام دارد و در حال حاضر با ۶۰ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی قرارداد بلندمدت دارد.وی افزود: ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده گویای آن است که ۱۰ برابر هزینه‌های انجام‌شده در بخش تحقیق و توسعه فولاد مبارکه به این شرکت بازمی‌گردد.

مدیر تحقیق و توسعه فناوری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: براساس مطالعات به‌عمل‌آمده، به تازگی تصمیمی راهبردی در فولاد مبارکه اتخاذ شد و ماموریت نوآوری به واحد تحقیق و توسعه و معاونت تکنولوژی فولاد مبارکه سپرده شده که فعالیت گسترده‌ای در این ارتباط کلید خورده است. وی اذعان داشت: تاسیس شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه و تخصیص بودجه سرمایه‌گذاری خطرپذیری در زمینه صنعت فولاد ازجمله اقدامات مهم انجام‌شده است.