ایران نیوز 24: مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه پالایشگاه گازبیدبلند خلیج فارس الگوی موفق تعامل بخش دولتی و غیر ‏دولتی در صنعت نفت است، بر اهمیت این شرکت برای تامین نیاز گاز زمستان در مناطق غرب، شمال غرب و بخشی از مناطق ‏مرکزی کشور تاکید کرد.‏

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران به ‏همراه ابوالفضل ظهیری مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز و هیئت همراه با حضور در پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس از ‏نزدیک در جریان آخرین روند تولید این مجتمع عظیم به منظور آمادگی کامل جهت تأمین بخش مهمی از گاز مصرفی زمستان ‏کشور قرار گرفت.‏

محمدرضا جولایی با بیان اینکه بیدبلند خلیج فارس به عنوان افتخاری ملی نقش ‏موثری در تولیدات گازی و ارز آوری برای کشور دارد، تصریح کرد: با تولید بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب گاز متان در روز به ‏عنوان یکی از محصولات استراتژیک این شرکت، بخشی مهمی از گاز مورد نیاز مناطق غرب، شمال غرب و بخش‌های از ‏مناطق مرکزی کشور تأمین می‌شود. ‏جولایی خاطرنشان کرد: بیدبلند خلیج فارس الگوی موفق همکاری و تعامل مؤثر بین بخش دولتی و غیر دولتی صنعت ‏نفت کشور است و می‌بایست با اشتراک‌گذاری تجربیات این رویکرد موفق به سایر بخش‌ها فصل‌های جدیدی در حوزه مدیریت ‏صنعت نفت و انرژی ایجاد کرد.‏